• هشت کتاب

 • نویسنده

  سهراب سپهری
 • مترجم

 • ناشر

  انتشارات مروارید
 • 20000 تومان
 • ناموجود
 • سهراب سپهری را می توان مدرن‌ترین عارف - شاعر معاصر ایران نامید که اشعارش با سهولت بیشتری به زبانهای گوناگون ترجمه شده است.
 • معرفی کتاب


  سهراب سپهری را می توان مدرن‌ترین عارف - شاعر معاصر ایران نامید که اشعارش با سهولت بیشتری به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. از دهۀ 1340 به عنوان عصر طلایی شعر ایران نام برده می شود؛ دهه ای که پس از خیزش های ملی و سپس کودتای 1332 سال‌هایی توام با سرخوردگی و شکست را برای شاعران و روشنفکران ایرانی به همراه داشت، آنها را به پسله های انزوا و کار انفرادی سوق داد اما در همین حال، بذر افکار و نگاه شاعرانه ای در آنان پدید آمد که تا سالها بعد، و تا امروز، نظیری نداشته و اگر نبودند آن تحولات ادبی، شعر امروز ایران چیزی برای عرضه و بالیدن نداشت. یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین شاعران ایران طی دهه های 30 تا 50 سهراب سپهری بود. بسیاری از منتقدانش - که برخی از آنها شاعرانی پرآوازه و قدرقدرت بوده اند - سهراب را به بی تفاوتی به تحولات سیاسی متهم می کردند و بر این باور بودند که وظیفۀ شاعر در دوران اختناق و استبداد، حکم می کند تا شعر اجتماعی و متعهدانه بسراید؛ شعری در خدمت مبارزات توده ها. و در آن زمان، تنها تعبیری که از چنان شعری به دست می آمد، شعری بود که پهلو به اندیشه های سوسیالیستی بزند و از فقر و فاصلۀ طبقاتی و ظلم زمانه دم بزند. اما سهراب در اندیشۀ سفر به مشرق زمین بود؛ سفری که ابتدا جسماً دست داد و همزمان، در ذهن و زبان او نشست و پس از آن، با هر شعرش سفری به شرق می کرد و چنان با ذن و بودیسم و عرفان شرقی درآمیخت که اگرچه باز از سوی روشنفکران چپ روزگارش به بورژواصفتی و انفعال نسبت به جامعه متهم شد، اما بعدها اثبات شد که شاعرانگی با تفکرات تاریخ‌مصرفدار ایدئولوژیک میانه ای ندارد و شعری ماندگار است که اندیشه و معرفتی انسانی در پس آن باشد نه تفکری سیاسی و باب یک و چند روز. شعر سهراب سپهری شعر تصویر و نمادواره هایی است که از آرزوی بهتر زیستن و خداگونه‌زیستن می گوید. انسان در منظر سهراب سپهری، موجودی پلشت و گرگ صفت نیست، موجودی با ظرفیتهای روحانی و متعالی است که اگر در طبیعت و مظاهر زیبای جهان غور کند، جز زیبایی نخواهد دید. شعر سهراب شعر رنگ و نور و عرفانی برآمده از فرهنگ شرق دور است که آرامش را بر مخاصمه و طبیعت را بر توسعه ترجیح می دهد؛ مخاصمه ای که زایل کنندۀ روح انسانی است و توسعه ای که نابودگر طبیعت و پاسخگوی شهوت نفسانی است. شهر سهراب را می شود چون شهدی شیرین و گوارا نوشید و همچون موسیقی ای آرامش‌بخش به گوش شنید. تقریباً خرد و درشت، زن و مرد، شعر سهراب سپهری را دوست دارند و بسیاری از قطعاتش آنقدر شنیده شده که از مرز شعر گذر کرده و وارد فرهنگ عمومی شده است: زیر باران باید رفت.../ اهل کاشانم روزگارم بد نیست.../ پشت دریاها شهری است... علاوه بر «هشت کتاب»، که کامل‌ترین مجموعه از اشعار سهراب سپهری است، می توانید گذری بر زندگی و فکر و شعر سهراب را نیز در کتاب «سهراب سپهری/ مجموعۀ شعر زمان ما» نوشتۀ محمد حقوقی بخوانید. حقوقی از مبرزترین منتقدان شعر معاصر فارسی بود که پیش از چهره در نقاب خاک کشیدن، مجموعه ای خواندنی از شرح حال و بررسی شعر شاعران ایرانی در مجموعۀ «شعر زمان ما» منتشر کرد. «باغ تنهایی» (یادنامۀ سهراب سپهری) و «مساحت احساس» (سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر) به قلم مهدی رفیع، دیگر آثاری است که چهل کلاغ به دوستداران شعر سهراب پیشنهاد می کند.

  • شابک

   9789641911494
  • 356

  نظرات