• متافیزیک چیست

    What is metaphysics?

  • نویسنده

    مارتین هایدگر
  • مترجم

    سیاوش جمادی
  • ناشر

    ققنوس
  • 9800 تومان
  • ناموجود
  • کتابی راهگشا و کلیدی در راه یافتن به عمق اندیشۀ مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی. مارتین هایدگر یکی از پرسش برانگیزترین فیلسوفان جهان است. او که همچون همۀ فیلسوفان پیش از خود، فلسفه اش را با خوانش ارسطو و افلاطون آغاز کرده و قدم به قدم با فلسفه ها پیش آمده و فلسفۀ خود را بنا کرده است، همچنان پرسش های ناگفته و تفسیرهای متفاوتی از خود برجا گذاشته است.
  • معرفی کتاب


    کتابی راهگشا و کلیدی در راه یافتن به عمق اندیشۀ مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی. مارتین هایدگر یکی از پرسش برانگیزترین فیلسوفان جهان است. او که همچون همۀ فیلسوفان پیش از خود، فلسفه اش را با خوانش ارسطو و افلاطون آغاز کرده و قدم به قدم با فلسفه ها پیش آمده و فلسفۀ خود را بنا کرده است، همچنان پرسش های ناگفته و تفسیرهای متفاوتی از خود برجا گذاشته است. گفته می شود هایدگر را اولین بار احمد فردید در ایران معرفی کرد. خود فردید را نیز در ایران فیلسوفِ در سایه نامیده اند، که هیچ اثر مکتوبی از او باقی نمانده و هرچه هست درسگفتارهای شفاهی و نقل قول های شاگردانش از اوست. «متافیزیک چیست؟» را شاید بتوان مدخلی برای ورود به جهان فکری مارتین هایدگر دانست. از آنجا که تفکر فلسفی نزد هایدگر یعنی تفکر متافیزیکی، دریافت آنچه در این کتاب آمده، بطور حتم راه را برای فهم اندیشۀ او بویژه در کتاب «هستی و زمان» هموارتر خواهد کرد. هایدگر در «متافیزیک چیست؟» خود بیشتر یک پرسشگر است تا پاسخ دهنده. اما پرسش هایی که طرح می کند، همه حول تفکر فلسفی، مفهوم فلسفه و پالایش آنچه فلسفه می نامد از غیرفلسفه است. از نگاه هایدگر، بحث دربارۀ متافیزیک، به عنوان آنچه جزو علوم طبیعی و علوم منطقی نیست، بحث دربارۀ فلسفه است و از این رو تعقیب موضوع از این منظر، ما را به فلسفه می رساند. «متافیزیک چیست؟» درسگفتاری از مارتین هایدگر بوده که به سال 1929 ایراد شده است. سیاوش جمادی که اثر سترگ او «هستی و زمان» را نیز به فارسی برگردانده، این اثر را نیز ترجمه کرده و احاطۀ خود را بر موضوع نشان داده است. دنبال کنندگان فلسفه، بطور حتم می دانند که هایدگر بر فیلسوفان بعد از خود تا چه حد تاثیرگذار بود. از جملۀ آنها دریدا، فوکو و گادامر هستند که در ایران هوادار بسیار دارند. بسیاری بر این عقیده اند که فلسفه را باید از آبشخور و سرچشمه اش مطالعه کرد و خواندن کتب فیلسوفان هایدگری، زمانی تام و تمام خواهد بود که آثار هایدگر، این پدر معنوی، نیز مطالعه شده باشد. به هر روی، چهل کلاغ به دوستداران اندیشه های فوکو، دریدا، گادامر و دیگر فرزندان فلسفۀ مارتین هایدگر، خواندن کتاب‌هایی از فیلسوفان نامبرده را پیشنهاد می کند.

    • شابک

      9789643115326
    • 220

    نظرات