• مبانی ویرایش کتاب و مقدمه زبان داستان

 • نویسنده

  محمد حسینی
 • مترجم

 • ناشر

  نشر ثالث
 • 15000 تومان
 • موجود
 • مبانی ویرایش کتاب و مقدمه زبان داستان حاصل تجربه های محمد حسینی در سال های طولانی ویراستار بودن است . حسینی که بیش از دو دهه ویراستار و سر ویراستار معتبرترین نشرهای کشور از جمله ققنوس و ثالث بوده است ،در این کتاب در ده فصل و یک درآمد و یک تکمله از تعریف ویرایش آغاز می کند و به زبان می پردازد و به شکل ظاهری کتاب و هر آنچه ویراستاران و نوآموزان ویرایش به آن نیاز دارند .
 • معرفی کتاب


  مبانی ویرایش کتاب و مقدمه زبان داستان حاصل تجربه های محمد حسینی در سال های طولانی ویراستار بودن است . حسینی که بیش از دو دهه ویراستار و سر ویراستار معتبرترین نشرهای کشور از جمله ققنوس و ثالث بوده است ،در این کتاب در ده فصل و یک درآمد و یک تکمله از تعریف ویرایش آغاز می کند و به زبان می پردازد و به شکل ظاهری کتاب و هر آنچه ویراستاران و نوآموزان ویرایش به آن نیاز دارند . مقدمه زبان داستان که عنوان فصلی از فصل های این کتاب کاربردی است زبان داستان و ویژگی های آن را باز می نماید . کتاب با نمونه ها و مثال های بسیار همراه است و این به کارآمدی کتاب می افزاید . محمد حسینی که سال ها از مدرسان ویراستاری در مراکز مختلف بوده است در این کتاب به هیچ وجه به تکرار بازگفته ها نپرداخته است و متنی پدید آورده است که مطالعه اش نه فقط برای ویراستاران و علاقمندان به ویراستاری که برای همه اهالی قلم ضروری به نظر می رسد . به چاپ دوم مبانی ویرایش کتاب و مقدمه زبان داستان هفت تمرین اضافه شده است و این کتاب را کارآمدتر و به کارگاهی برای آموزش ویراستاری بدل کرده است . چهل کلاغ ضمن مطالعه این کتاب سودمند ،علاقمندان را به مطالعه سایر آثار این نویسنده و ویراستار چیره دست از جمله رمان آبی تر از گناه و رمان آن ها که ما نیستیم دعوت می نماید

  • شابک

   9786004051330
  • 156

  نظرات