• معرفی کتاب


  چند نفر در ایران، پیش از انتشار کتاب «هنر شفاف اندیشیدن»، نام رولف دوبلی را شنیده بودند؟ هیچکس. بطور میانگین هیچکس. رولف دوبلی سوئیسی دکترای فلسفة اقتصاد دارد و یک کارآفرین حسابی است. این کتاب و دیگر اثرش «هنر خوب زندگی کردن» هم از هر جهت معرکه و واقعا مفید و کارآمد است، اما از حق نباید گذشت که نویسندة خوشبخت یعنی همین که کسی مثل عادل فردوسی پور کاشف چنین کتابی شود و آن را به فارسی ترجمه کند. به قول فوتبالی ها، البته این مسئله چیزی از ارزش‌های کتاب کم نمی کند و معنی اش این نیست که «هنر شفاف اندیشیدن» به خاطر نام این سلبریتی ایرانی واجد ارزش شده، بلکه مقصدومان این است که شاید اگر نام مترجمی دیگر بر پیشانی کتاب می نشست، چنین خوب شناخته نمی شد و این تعداد خوانندة خوشبخت در ایران پیدا نمی شدند که از خواندن «هنر شفاف اندیشیدن» لذت ببرند. از این موضوع می گذریم تا در دامی که آقای روبلی، ما را به گریز از آن فراخوانده است نیفتیم. یکی از مسائل مورتوجه او در این کتاب، بهره وری از زمان است؛ هرچقدر از عوامل اتلاف وقت دوری کنید، بر اوقات مفیدتان افزوده اید. پس ما نیز در چهل کلاغ تصدیع نمی دهیم و می رویم سر اصل مطلب: تا حالا شده در حین تماشای فیلمی در سالن سینما، از خرید بلیت آن فیلم پشیمان شده و به خود لعنت فرستاده باشید؟ بله، حتما شده. بارها شده. در چنین موقعیتی، بیشتر ما برای جبران کلاهی که سرمان رفته، تا آخر فیلم را می نشینیم و تماشا می کنیم چون معتقدیم که بابتش پول داده ایم. آقای رولف روبلی به ما می گوید اگر به تماشای آن فیلم ادامه بدهید، درحقیقت دارید به خودتان خیانت می کنید و مضحکة خودتان خواهید شد، چرا که در این صورت هم پول بلیتتان رفته و هم وقت ارزشمندتان. پس زود بلند شوید و بیش از این ضرر نکنید. حال تصور کنید شما تنهایی به سینما نرفته باشید و چند نفری هم همراهتان باشند. زمان تلف شده را در تعداد آنها ضرب کنید و ببینید چه کلاه گشادتری سرتان می رود اگر همگی تا آخر آن فیلم مزخرف آنجا بنشینید. مشابه همین اتفاق در خریدن پیتزا و ساندویچ و... هم می افتد که اگر غذا کیفیت لازم را نداشته باشد، فکر می کنیم به خاطر پولی که داده ایم باید تا تهش را بخوریم ولی چرا باید چیزی را که بعدها افتضاح خواهیم خواند و ممکن است بلا و بیماری ای هم در پی داشته باشد، تا آخرش بخوریم؟ بهتر است جلوی ضرر را بگیریم و بقیه اش را دور بریزیم. «هنر شفاف اندیشیدن» کتابی پر از نکته های ریز دربارة خلقیات و عادات اشتباه ماست. دربارة روش‌های بهبود زندگی، بهره وری از زمان، شناخت خود، احترام گذاشتن به خود و دیگران و چگونگی اصلاح اشتباهات فردی. این کتاب برای زن و مرد، پیر و جوان و هر قشر و صنفی، مفید و کارآمد است، یعنی به کار زندگی فردی و جمعی‌مان می آید. دیگر کتاب رولف روبلی (هنر خوب زندگی کردن) نیز به نوعی مکمل همین «هنر شفاف اندیشیدن» است و بسیار نغز و شیرین.

  • شابک

   9789651235894
  • 325

  نظرات