s

سبک زندگی

  • سبک زندگی شامل تمام چیزهای ملموسی می‌شود که زندگی ما را می‌سازند. از نوع ماشینی که سوار می‌شویم، تا سلیقه در انتخاب رنگ و نقش فرش‌های خانه. در قفسه‌ی سبک زندگی کتاب‌هایی در ارتباط با بهبود کیفیت زندگی روزمره ارائه می‌شوند، از پیشنهاداتی در مورد چیدن اسباب منزل، تا روانشناسی عمومی و آشپزی در این قفسه جای می‌گیرند.

کتاب ها