s

هنر و نقد هنر

  • در چهل کلاغ کتاب‌های مربوط به نقد هنری و کتاب‌های مربوط به هنرهای تجسمی مثل کتاب‌های عکس و مجموعه‌های نقاشی و آموزش موسیقی و .... در قفسه‌ی هنر و نقد هنر قرار می‌گیرند و در زیرقفسه‌ها تقسیم می‌شوند. با توجه به تولید بالای کتاب در حوزه‌ی نقد هنر نیاز به قفسه‌ی جداگانه برای این کتاب‌ها کاملا احساس می‌شود. زیر قفسه‌های طراحی شده عبارتند از: درباره نوشتن، کتاب عکس، تاریخ هنر، موسیقی، طراحی و معماری، سینما، هنرهای اجرایی، هنرهای تجسمی

کتاب ها