s

کودک و نوجوان

  • قفسه‌ی کودک و نوجوان به کتاب‌هایی اختصاص دارد که مخاطب اولیه و پیش‌فرضشان کودکان و نوجوانان هستند، کتاب‌هایی با موضوع رفتار با نوجوانان یا تربیت کودکان و آموزش و ... در این قفسه جای نمی‌گیرند. چهل کلاغ با توجه به حساسیت بزرگسالان بر مطالعات کودکان و نوجوانان با حساسیت ویژه‌ای بر این قفسه نظارت می‌کند، همچنین کارشناسان چهل کلاغ در بخش پرسش و پاسخ آماده پاسخ دادن به پرسش‌ها هستند.

کتاب ها